Кени улсын Найробид халдалгад өртөж байсан худалдааны төвийг дахин нээлээ

07-20-2015 14:32

Editor:Н.Царс | Fuente:CCTV.com
Видео мэдээ
channelId 1 1 1