BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d04ad3f3-f01e-00f6-0943-251f7f000000 Time:2019-06-17T19:30:51.5129696Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:cd659d18-e01e-0007-1843-25ceec000000 Time:2019-06-17T19:30:51.5149908Z
CCTV.com Монгол > Мэдээ > Дотоод мэдээ

Ажил төрөл эрхлэх 4 дэх давалгааг авчрав

04-25-2016 15:31

 

Жүншинь агентлагийн мэдээ: 23-нд Хайкөү хотод "2015-2016 оны Хятадын нийтээр ажил эрхлэх орон зайн хөгжлийн цагаан ном"-ыг нийтлэв. Цагаан номд: Одоо нийтээр ажил эрхлэх орон зай "экологийн эх баялаг"-ийг хуваалцах хөгжлийн шатанд орж, эх баялгийг нээхээр онцлогоо болгосон нийтийн ажил эрхлэлтийн шинэ хэлбэрийн орон зай нь Хятадын ажил төрөл эрхлэх 4 дэх давалгааны хөгжлийг урагшлуулсан байна гэжээ.

Тэншюнь судалгааны хүрээлэнгээс нийтэлсэн уг цагаан номд: Өөрчлөлт нээлтээс хойш, Хятадын нийгмийг хамарсан ажил эрхлэлтийн давалгаа дөрөв удаагаа болов. Ажил эрхлэлтийн давалгааны эргэн тойронд олон төрлийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ үүсэв. 2015 оноос хойш, ажил эрхлэлтийн 4 дэх давалгаа хүрч ирэхийн зэрэгцээ энэхүү үйл явц дөрөвдүгээр шатандаа орж, үйлдвэрлэлийн экологийн эх баялгийн хуваалцах үйл явц явагдав гэжээ.

Ажил төрөл эрхлэж буй аж ахуйн нэгжийн хувьд, хөрөнгө оруулалт, ажилчин элсэлтийн талаар хүндрэлтэй мөртөө өөрийн өртөг өндөр зэрэг хөгжлийн гол саадад чиглүүлж хичээн ажилласнаар, сүүлийн жилүүдэд нийтээр ажил эрхлэх орон зай улам хурдтай тэлж, Хятадын олноороо ажил эрхлэх орон зайн ерөнхий тоо хэмжээ 2300-аас давж, 29 муж нийтээр ажил эрхлэх орон зайн хөгжлийг дэмжих санал боловсруулж, үйлдвэрлэлийн байдлаар бойжилтын орчныг бүрдүүлж, ажил төрөл эрхлэгчдэд туслан тэдний хүндрэл бэрхшээлийг зохицуулж, хөрөнгө мөнгө, зах зээл, технологи зэрэг эх баялаг татах замаар анхлан ажил төрөл эрхлэж буй аж ахуйн нэгжийн бойжилтыг ахиулсан байна.

 

 

 

 

 

 

 

Гаргагч:С.Бүрэнбаяр | Эх сурвалж:
mongol.cri.cn
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:daa555d8-001e-0049-0843-250b09000000 Time:2019-06-17T19:30:51.5180673Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:9c71ca25-901e-00cf-6243-255fdb000000 Time:2019-06-17T19:30:51.5171326Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:d701e81e-101e-005d-5543-25c86d000000 Time:2019-06-17T19:30:51.5184118Z
BlobNotFoundThe specified blob does not exist. RequestId:13cf19a2-401e-0001-3f43-253994000000 Time:2019-06-17T19:30:51.5195071Z
860010-1116160100