CCTV.com Монгол > Мэдээ > Дотоод мэдээ

Хятадын эдийн засаг тогтвортой өсөж байна

04-12-2016 10:44

 

11-нд Дэлхийн Банкны гаргасан "Зүүн Ази болон Номхон далайн бүсийн эдийн засгийн хагас жилийн тайлан"-д, Хятадын эдийн засаг аажмаар тэнцвэртэй, тогтвортой хэлбэрээр өсөж, энэ оны Хятадын эдийн засгийн өсөлт 6.7 хувьд хүрэх төлөвтэй байна гэжээ.

Тайланд: Зүүн Ази болон Номхон далайн бүсийн хөгжиж байгаа эдийн цогцын энэ оны эдийн засгийн өсөлт уян хатан, 2016-2018 он хүртэл аажмаар өсөх болно. Зүүн Ази болон Номхон далайн бүсийн хөгжиж байгаа эдийн цогцын 2016 оны өсөлтийн хурд 6.3 хувьд хүрч Хятадаас гаднах бүсийн хөгжиж байгаа эдийн цогцын энэ оны өсөлтийн хурд 4.8 хувьд хүрэх болно гэж төсөөлжээ.

Дэлхийн Банк, олон эдийн засгийн цогцууд мөнгө болон банк санхүүгийн бодлогоо тэргүүн байранд тавьж, эмзэг байдлыг багасгаж, итгэлийг эрчимжүүлэхийн зэрэгцээ бүтцийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж байна гэж үзжээ.

                                                              \Г.Сайн-Өлзий\

 

 

 

 

 


 

Гаргагч:Н.Царс | Эх сурвалж:
mongol.cri.cn
Видео мэдээ
860010-1116160100