Аюулгүйн зөвлөл Сомалд энхийг сахиулж байгаа Африк тивийн холбоотнуудын цэргийн багийн хугацааг сунгалаа

07-30-2015 17:02

Editor:Н.Царс | Fuente:CCTV.com
Видео мэдээ
channelId 1 1 1