Сомалын зочид буудалд болсон террорист халдлагыг Аюулгүйн зөвлөл буруушаав

07-29-2015 17:09

Editor:Н.Царс | Fuente:CCTV.com
Видео мэдээ
channelId 1 1 1