Сирийн хойд хэсэгт аюулгүйн бүс байгуулна

07-27-2015 15:17

Editor:Н.Царс | Fuente:CCTV.com
Видео мэдээ
channelId 1 1 1