Өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхэд үр бүтээмжийг чухалчлах хэрэгтэй

07-16-2015 13:45

Editor:Н.Царс | Fuente:CCTV.com
Видео мэдээ
channelId 1 1 1