“ Нэг бүс нэг зам ” бүтээн байгуулалт нь манай улсын гадаад худалдаанд сайнаар нөлөөлж байна

07-14-2015 19:10

Editor:Н.Царс | Fuente:CCTV.com
Видео мэдээ
channelId 1 1 1