Эдийн засаг гаалийн байгууллагын ажлын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлнэ

07-13-2015 15:44

Editor:Н.Царс | Fuente:CCTV.com
Видео мэдээ
channelId 1 1 1