Дөрвөн салаа мөчир арга хэмжээ болж, бэл хөрөнгийн захыг тогтоон хөгжүүлхийг дэмжиж байна

07-10-2015 15:39

Editor:Н.Царс | Fuente:CCTV.com
Видео мэдээ
channelId 1 1 1