Грекийн ард түмэн зээлдүүлэгчдээс дэмжлэг авахгүй гэлээ

07-08-2015 17:28

Editor:Н.Царс | Fuente:CCTV.com
Видео мэдээ
channelId 1 1 1