Афханистаны зөвлөлгөөний хурлын аашаарын ойролцоо дэлбэрэлт үүссэн

06-23-2015 11:20

Editor:苏诺尔 | Fuente:CCTV.com
Видео мэдээ
channelId 1 1 1